NJCAA Rankings

#1 Nosomy Pozo

Nosomy Pozo
 


RANK WRESTLER SCHOOL
1 Nosomy Pozo NIACC
2 Zach Dobbins NEO
3 Eleazar DeLuca Clackamas
4 Jeff McCormick Northwest Wyoming
5 Anthony Smith Darton State
6 Tyler Stenberg Muskegon
7 Quinn Johnston Southwest Oregon
8 DeAndre Johnson Spartensburg Methodist
9 Teddy Harvey Iowa Central
10 Damon Mele Western Wyoming
11 Terrence Moore Neosho
12 Austin Hughey Pratt